Politica de confidentialitate

Informatiile furnizate de S.C. INNOS S.R.L. sunt folosite numai in scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor), conform legilor in vigoare. S.C. INNOS S.R.L. nu furnizeaza adresa dumneavoastra de email unor terti, nu incurajeaza spam-ul si nu face publice datele furnizate de clientii sai fara acordul explicit al acestora. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice S.C. INNOS S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.